* PAŞALAR KÖYÜ WEB SAYFASI *

! PAŞALARLILARIN iNTERNETTEKi BULUŞMA NOKTASI !

KÖYÜMÜZ

BU BÖLÜMÜN DAHA ZENGiN OLMASI

SiZ PAŞALARLILAR`IN FOTOĞRAF  GÖNDERMESi iLE SAĞLANACAK !

FOTOĞRAF  GÖNDERMEK iSTEYENLER :

” pasalarkoyu@gmail.com ”

ADRESiNE  GÖNDEREBiLiRLER …

! ! DAHA FAZLA FOTOĞRAF GÖRMEK iÇiN TIKLAYIN ! !

! ! DAHA FAZLA FOTOĞRAF GÖRMEK iÇiN TIKLAYIN ! !

Reklamlar

45 Yanıt to “KÖYÜMÜZ”

 1. Serkan Demirel said

  PAŞALAR KÖYÜ’NÜN TARİHİ

  Paşalar Köyü 1844 yılına kadar Osmanlı kayıtlarında Mahmut Paşa Köyü olarak görülmektedir.
  Buradaki Paşa ifadesi,askeri manada paşa ünvanı değildir. Eski dönemlerdeki efendi ve ağırbaşlı çocuklara paşa olarak lakab takılmaktadır. Daha sonra bu lakap isme ilave edilmiştir.

  Paşalar köyü kayıtlarını en erken 1530 yılı kayıtlarında görebilmekteyiz. Şöyleki; Paşalar Köyünde bulunan Mahmut Paşa Vakfı ve zaviyesinin ilk kaydı 1530 yılında yapılmıştır. Ancak vakıf ve zaviyenin daha eski yıllarda yapılmıs oldugu muhakkaktır. Yeni kurulan bir köye aynı anda vakıf ve zaviye kurmak mümkün değildir. Bir yerlesim merkezinde vakıf kurulabilmesi için toplumun burada uzun yıllar önce yerleşmis olması ve köklü bir kültüre sahip olması gerekmektedir.

  Ayrıca 1481 yılı kayıtlarında Dumanlı Köyü İmamı İbrahim’in Paşalarlı olduğu da belirtilmektedir. Demekki 1481’de köyümüzde yerleşik insanların bulunduğu kesindir.

  Mahmut Paşa zaviyesi (tekke) , Seyyid Şeyh Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıstır. Yapılış tarihi kesin olarak belli değildir. Seyyid Şeyh Mahmut Paşanın türbesi köyde bulunmaktadır. 1530 yılı kayıtlarında Mahmut Paşa Köyü 29 haneli olup nüfusuna dahil bir mücerred, 1 pir-i fani ve 6 vakıf sahibi bulunmaktadır. Mahmut Paşa zaviyesi ve vakfının zaviyedarlarının isimleri şöyledir: Vakfın tasarrufu Seyyid Şeyh Mahmut Paşadan sonra oğlu Şeyh Elvana verilir. Daha sonra Şeyh Elvan oğulları Ali Paşa ile Abdi Paşadır. Padişah 2. Bayezid devrinde Ali Paşa vefat edince vakıf hissesi Padişah tarafından Ali Paşanın kardeşi olan Hamza Paşaya hediye edilir. Daha sonraki dönemlerde vakfı, Mübariz Armağan ve Emir Ahmet yönetmişlerdir. Zaviyenin yöneticisi olan şahıslar o dönemde aynı zamanda köyün idarecisidir.

  Gene bu yıllarda (1530-2.Bayezid dönemi) Mahmut Paşa Köyünden İbrahim oğlu Oruç Bey Dumanlı köyünde imamlık yapmaktadır. Mustafa oğlu Ümmet ise duagü yani dua okumakla görevlidir.

  2. Bayezid döneminde köy nüfusu : 140 kişi. yıllık vergi : 1165 akçadır
  Kanuni döneminde köy nüfusu : 139 kişi. yıllık vergi : 1973 akçadır
  2.Selim döneminde köy nüfusu : 217 kişi. yıllık vergi : 2886 akçadır.

  Kanuni döneminde; Halillü oğlu Ali( Karahallı olması gerek) Mahmut Paşa Köyünde yaşamaktadır

  1701 yılında zaviyenin zaviyedarlığını Seyyid Ali yapmaktadır. 1706 yılı ocak ayında vakfın mütevelli heyetinde Seyyid Ali, Seyyid Ramazan, Seyyid Şeyh Mustafa, Seyyid Baba Veli ve Bakıcı Seyyid Ramazan bulunmaktadır.

  1706 yılı mayıs ayında ise vakıf soyundan kimse kalmadığı için vakıfa ait topraklar devlete kalır. Bu topraklar tımar haline getirilerek Silahdaran Yusuf adlı bir şahsa verilir. Burada aklımıza gelen şudur. Ocak ayı ile mayıs ayı içinde vakıf soyundan olanların hepsinin bir anda ölmesi mümkün değildir. İhtimal olarak vakıfın bir gerekçeyle lağvedilmiş olabileceği ya da hepsinin idam edilmiş veya savaşta ölmüş olabileceğidir.

  Tarih içinde Paşalar Köyünde yapılan sayımlarda tespit edilen ilginç isimlerden bazıları:
  Mübariz, Pelvan, Balum, Balhoca, Turbali, Bahşayiş, Emirşah, İvaz, Müstehap, Hayran, Pirgazi, Mezid, Toyran, Mevni, Özbent, Mimad, Mihal, Karapaşa, İhtiyar ve Ede…

  Hayranlar Sülalesinin atası Hayran adlı kişi olsa gerek 🙂

  O yıllarda köy hasılatı ; buğday, arpa, yulaf, burçak, nohut, pamuk ve palamuttur.
  Ayrıca pekmez öşürü , bostan öşürü, bağ haracı, kovan öşürü, koyun vergisi verilmektedir.

  Buradanda anlaşılacağı gibi eski dönemlerde Paşalar Köyünde zirai faaliyet ve alınan ürünler çeşitliymiş.

  Ayrıca bağ ve bostan ürünleri oldukça iyi ve verimliymiş. Bu arada Paşalar ve Dumanlı Köylerinde bağcılık yapılmaktayken Karahallı’da henüz bağcılık yoktu. Karahallı’ya bağcılık daha sonraki yıllarda gelmiştir.

  1799’lı yıllarda Paşalar Köyünde Seyyid Cafer oğlu Seyyid Abdurrahman Efendi tarafından yaptırılan Seyyid Abdurrahman Efendi Muallimhanesi adında bir eğitim kurumu bulunmaktadır.

  1902 yılı kayıtlarında ise Paşalar Köyünde Yağcıoğlu Mehmet Ağa Vakfı bulunmaktadır.

  Ayrıca Köyümüzdeki Taşmanlar mahallesinden hareketle bir geliştirdim. Bu konuyu da araştıracağım. Bolu İlinin Gerede ilçesine bağlı Taşmanlar diye bir köy bulunmakta ve bu köyün eski ismi Danişmentler. Köy, yaklaşık 250 yıl önce Sivas tarafından gelen Danişmentlü Türkmenleri tarafından kurulmuş. Bizim Taşmanlar Mahallesi için de eskiden Danışmanlar dendiği söylenirdi. Muhtemelen bizim köy de Dumanlı, Buğdaylı ve Karahallı gibi Danişmentlü ulusuna bağlı Türkmenler-Yörükler tarafından kurulmuştu. Eğer köyümüzün Mahmut Paşa’dan önceki ismini bulabilirsek bu bilgi kesinleşecek. Çünkü Seyyid Şeyh Mahmut Paşa Hazretleri 1530’lu yıllarda yaşamıştı. Hadi biraz daha eski olsun. Ama mutlaka Köyün ondan önce de bir ismi vardı. Bunu bulursak bence köyümüz hakkında daha ayrıntılı-kesin bilgiler elde edebileceğiz.

  Bilgileri Mehmet Çolak Beyin Karahallılar Vakfındaki tanıtım sayfasından almakla beraber küçük eklemeler yaptım.

  • büşra karaşahin said

   selamlar serkan bey; köyümüzün tarihçesini ailecek okuduk.Anneannem ve dedemle birlikte.çok beğendik, bilgi sahibi olduk.teşekkür ederiz.
   dedemler demircilerden olduğunuzu tahmin ediyorlar.kimlerdensiniz? merak ettik.

   • Serkan Demirel said

    Teşekkürler… soyadımdan da anlaşılacağı gibi “Demirciler” sülalesindenim. Demirci Halil İbrahimin oğlu Kemal Demirelin oğlu Mehmet Demirel’in oğlu oluyorum. :))) Annem de Arapoğullarından Halil İbrahim Can’ın kızı Hafize Demirel.

  • Serkan Demirel said

   Mahmut Paşa Zaviyesi Vakfı

   Bekir Semerci, Uşşak’ın Gönül Sultanları

   II. Bayezid devrine ait vakıf defterinde Mahmut Paşa Köyünün Hüdavendigar zamanında Mahmut Paşa zaviyesine vakıf olduğu yazılıdır. Vakfın tasarrufu Mahmut Paşadan sonra oğlu Şeyh Elvan’a verilir. II. Mehmed devrindeyse vakıf Şeyh Elvanın iki oğlu Ali Paşa ile Abdi Paşanın tasarrufundayken “evkaf nesh tari olucak” tımara verilmiş fakat II. Bayezid devrinde tımardan alınan vakıf tekrar ihdas edilmiştir.

   II. Bayezid devrinde vefat eden Ali Paşanın vakıf hissesi padişah tarafından kardeşi Hamza Paşaya sadaka edilmiştir. Böylece Ali Paşa ve Abdi Paşa elinde bulunan vakıf II. Bayezid devrinde “hükm-i şahi” ile Hamza ve Abdi Paşalara geçmiştir. Daha sonra Abdi Paşa ve Hamza Paşanın vefatıyla vakıf Abdi Paşa oğlu Mübariz’e geçmiştir. Vakıf daha sonra Mübariz’den alınarak Hamza Paşanın oğlu Armağan’a, Padişahın “berat-ı alişanı” ile sadaka edilmiştir. Armağan’dan sonra vakfa Emir Ahmed ve Hamza mutasarrıf olmuşlardır.

   II. Bayezid devrinde Mahmut Paşa köyünde mevcut olan vergi mükellefi erkek nüfusu yirmi dört kişi; bu nüfus çift sahibi dokuz, nim çift sahibi bir, bennak (babasıyla aynı evde yaşayan evli kişi) altı, kara bennak dört olmak üzere yirmi hane ile dört mücerredden müteşekkildir. Bu verilere göre köyün tahmini nüfusu yüz dört kişidir. Ayrıca yukarıda vakıf sahipleri olarak geçen Hamza Paşa oğlu Armağan ile Abdi Paşa oğlu Mübariz’in isimleri köy nüfusu arasında belirtilmek üzere ayrıca yazılmış bulunmaktadır.

   Kanuni devrinde köyün vergi mükellefi nüfusu otuz bir kişidir. Bu nüfus on iki çift sahibi, dokuz nim çift sahibi, altı bennaktan yirmi yedi hane ile bir mücerred, bir pir ve vergi mükellefiyeti belirtilmemiş iki kişiden meydana gelmektedir. Bu devirde köyün tahmini toplam nüfusu yüz otuz dokuz kişidir. Diğer taraftan köy nüfusundan ayrı kaydedilen altı kişi vakıf sahiplerinin oğullarıdır. Bu kişiler: Mübariz oğulları Elvan, Ahmed ve Çelebi; Abdullah oğlu Yollu; Kara Paşa oğlu Armağan ve Armağan oğlu Ali Paşadır.
   II. Selim devrinde Mahmut Paşa vergi mükellefi nüfusu elli yedi kişi olup bu nüfus: bir kişi çift sahibi, on beş kişi nim çift sahibi, yirmi kişi bennak, çeşitli miktarlarda resim verir dört kişi olmak üzere kırk hane ile beş mücerred, on kara bennak, bir malul ve bir vakıf evladıdır. Böylece II. Selim devrinde tahmini toplam köy nüfusu iki yüz on yedidir.
   Bugün Uşakta Mahmut Paşa adlı bir köy olmamasına rağmen Uşak’ın Karahallı ilçesine bağlı Paşalar köyü vardır. Nitekim II. Bayezid devri nüfus ve arazi tahrir defterinde Dumanlı Köyünde İbrahim oğlu Oruç Beğin imam olduğu ve bu köye Mahmut Paşa Köyünden geldiği kayıtlıdır. Adı geçen Dumanlı Köyü ve Paşalar Köyü bugün Karahallı ilçesine bağlı birbirine yakın köylerdir. Buna dayanarak Mahmut Paşa Köyünün isminin zaman içerisinde değişerek Paşalar ismini aldığını söyleyebiliriz.

   Bkz. BOA. TD. , defter no.45, yap126
   Bkz. Dr. Mehtap Özdeğer. Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi s.410-415

   Bekir Semerci, Uşşak’ın Gönül Sultanları, s.102-103-104

   • Serkan Demirel said

    Bekir Semerci, Uşak’ta Din Kültürü öğretmeni, Ulubeyli bir büyüğümüz. Uşşakın Gönül Sultanları adlı kitabında Uşak ilindeki Hakk dostlarını, medfun bulundukları türbelerini tanıtmış. Bu yaz, Uşak Halk Kütüphanesinde köyümüzün tarihi ile ilgili bilgi araştırırken gördüm kitabını. Mehmet Çolak Beyle aynı kaynaktan yararlanmışlar fakat Mehmet Beyin atladığı bir şey dikkatimi çekti. Mehmet Bey, ilk kaydın II. Beyazid döneminde olduğunu söylüyor ki 1532 de başlıyor kayıtlar. Ancak kayıttaki şu ifade köyümüzün tarihini 100-150 yıl daha geriye götürüyor. 1532 deki kayıtta :

    “Mahmut Paşa Köyünün Hüdavendigar zamanında Mahmut Paşa zaviyesine vakıf olduğu yazılıdır. Vakfın tasarrufu Mahmut Paşadan sonra oğlu Şeyh Elvan’a verilir. II. Mehmed devrindeyse vakıf Şeyh Elvanın iki oğlu Ali Paşa ile Abdi Paşanın tasarrufundayken “evkaf nesh tari olucak” tımara verilmiş fakat II. Bayezid devrinde tımardan alınan vakıf tekrar ihdas edilmiştir.”

    Buradan da anlaşılacağı gibi köyümüz aslında II. Beyazid devrinden (1532) çok önce Hüdavendigar zamanında kurulmuş. Hüdavendigar ise herkesin malumu olduğu gibi I. Murad’ın lakabıdır, Fatih Sultan Mehmed’in (II. Mehmet) babası II. Murat “Hüdavendigar” lakabını kullanmazdı. Sultan Hüdavendigar I. Murat ise 1359-1389 tarihleri arasında saltanat sürmüştür. Yani köyümüz 1380’li tarihlerde çoktan kurulmuştu ve içinde bir de vakıf vardı. Doğal olarak bu bilgiden yola çıkarsak Karahallı ve köyleri arasında ilk kurulan köylerden biri Paşalar Köyü idi diyebiliriz, hatta Karahallı’dan bile…

    Saygılarımla…

   • Serkan Demirel said

    Doçent Doktor Mehtap Özdeğer’in 15-16. Yüzyıl Arşiv Kayıtlarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi isimli kitabı sonunda buldum. Yukarıda Bekir Semericinin kitabından aldığım bölümler burda da aynen geçiyor. Burda Uşaktaki Vakıflar bölümünde Mahmut Paşa Vakfı için ne zaman kurulduğu hanesinde ” Vakf-ı Kadim” ifadesi yer alıyor. Vakf-ı Kadim ifadesini Doc. Dr. Mehtap Özdeğer, Germiyanoğulları Beyliği zamanında kurulan vakıflar olarak açıklıyor. Germiyanoğulları Beyliği 1300lü yıllarda kurulmuş, 1421 yılında Osmanlı Devletine katılmıştır. Vakıf defterlerinde vakfın Hüdavendigar zamanında 1359-1389 tarihleri rasında Seyyid Şeyh Mahmud Paşa tarafından kurulduğu anlaşılıyor. Daha sonra Mahmut Paşanın oğlu Şeyh Elvan’a veriliyor. Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) zamanında birçok vakıf, vakıf sahiplerinden alınarak tımara verilmiştir. Fatih Sultan Mehmet zamanında (1451-1481) vakıf yöneticileri Şeyh Elvan’ın iki oğlu Ali Paşa ve Abdullah (Abdi) Paşa iken Padişah vakfı bunların elinden alıp tımara vermiştir. II. Bayezid zamanında tımardan alınarak tekrar eski sahiplerine verilmiştir. Ali Paşa vefat edince onun vakıf hissesi padişah tarafından kardeşi Hamza Paşaya sadaka edilmiştir. Böylece Ali Paşa ve Abdi Paşa elinde bulunan vakıf II. Bayezid devrinde “hükm-i şahi” ile Hamza ve Abdi Paşalara geçmiştir. Daha sonra Abdi Paşa ve Hamza Paşanın vefatıyla vakıf Abdi Paşa oğlu Mübariz’e geçmiştir. Vakıf daha sonra Mübariz’den alınarak Hamza Paşanın oğlu Armağan’a, Padişahın “berat-ı alişanı” ile sadaka edilmiştir. Armağan’dan sonra vakfa Emir Ahmed ve Hamza mutasarrıf olmuşlardır.

    Vakıf Nüfusu (burda köyümüzdeki bazı sülale isimlerinin atalarının isimleri de var 🙂

    II. Bayezid Devri (1481-1512):

    -Armağan, Hamza Paşa oğlu (Osmanlıca: Armağan veled-i Hamza Paşa)
    -Mübariz, Abdi Paşa oğlu
    -Pelvan, Balum oğlu (çift: 80 dönüm tarla sahibi )
    -Hüseyin, Balhoca oğlu (çift )
    -Resul, Selim oğlu (bennak: babasının yanında yaşayan evli erkek)
    -Mahmud, Resul’ün biraderi (bennak)
    -Hızır, Yusuf oğlu (kara: 40 dönümden az tarlası olan)
    -Şeyh Paşa, Hızır oğlu (çift)
    -Ali Gazi, Şeyh Paşa’nın biraderi (kara)
    -İlyas, Yusuf oğlu (çift)
    -Abdullah, İlyas’ın oğlu (kara)
    -Beğce, Abdullah’ın biraderi (mücerred : babası evinde yaşayan bekar 20 yaşından küçük)
    -Turan, İlyas’ın oğlu (çift)
    -Turbali, Turan’ın oğlu (bennak)
    -Mehmed, Ümmet oğlu (çift)
    -Yusuf, Hüseyin oğlu (mücerred)
    -Turmuş, Hamza oğlu (bennak)
    -Ali, Bektaş oğlu (bennak)
    -Hasan, Bahşayiş oğlu (çift)
    -Musa, Mustafa oğlu (çift)
    -Mi’mad, Bayezid Ali oğlu (çift)
    -Emirşah, Mi’mad oğlu (bennak)
    -İvaz, Müstehab oğlu (nim : 40 dönüm tarla sahibi)
    -Halil, İvaz’ın biraderi (mücerred)
    -Hacı Ahmed, Resul oğlu (kara)
    -Hacı Mehmed, Hacı Ahmed’in biraderi (mücerred)

    ilk iki kişi vakıf sahibidir. Kalan 24 kişi vergi mükellefidir. Bunların 20si hane sahibi 4ü mücerred (bekar erkek)tir. Burada kadınlar sayılmadığı için ortalama nüfus hesaplanırken Mehtap Özdeğer hane sayısını 5 ile çarpıp buna mücerredleri ekleyerek hesaplandığını belirtiyor. Yani 20.5: 100 +4 (mücerred) : Tahmini 104 kişidir. Ayrıca 2 Vakıf sahibinin de ailelerini eklersek 114 tahmini nüfus eder …

    Kanuni Devri (1520-1566):
    -Şeyh Paşa, Hızır oğlu (çift)
    -Hacı Ahmet, Şeyh Paşa oğlu (çift)
    -Hayran, Pir Gazi oğlu (çift)
    -Ali, Hayran’ın oğlu (mücerred)
    -Orhan, Ali Gazi oğlu (nim)
    -Hızır, Orhan’ın biraderi (bennak)
    -Süleyman, İvaz oğlu (çift)
    -Mahmud, Süleyman’ın oğlu (bennak)
    -Bayram Beğ, İvaz oğlu (nim)
    -Halil, Mi’mad oğlu (pir: çok yaşlı)
    -Yahşi, Halil’in oğlu (nim)
    -İbrahim, Hasan oğlu (nim)
    -Halil, İbrahim’in biraderi (nim)
    -Mezid, Abdullah oğlu (çift)
    -Kutlu, Mezid’in biraderi (bennak)
    -Dede, Beğce oğlu (bennak)
    -Turbali, Toyran (Turan) oğlu (çift)
    -Pir Ali, Turbali oğlu (bennak)
    -Mustafa, Mehmed oğlu (çift)
    -Umur, Mustafa’nın biraderi (nim)
    -Halillü, Ali oğlu (çift)
    -Saltuk, Halillü’nün biraderi (çift)
    -Memi, Pelvan oğlu
    -Ede, Özbend oğlu
    -Emirşah, Mi’mad oğlu (çift)
    -Veli, Emirşah’ın oğlu (nim)
    -Mihal, Veli’nin biraderi (bennak)
    -İskender, Hüseyin oğlu (nim)
    -İsa, Musa oğlu (çift)
    -Veli, İsa’nın biraderi (nim)
    -Beğ, Yusuf oğlu (çift)

    Eshab-ı Vakf oğulları :
    -Elvan, Mübariz oğlu
    -Ahmed, Elvanın biraderi
    -Çelebi, Elvan’ın biraderi
    -Yollu, Abdullah Paşa oğlu
    -Armağan, Kara Paşa oğlu (Hamza Paşa)
    -Ali Paşa, Armağan oğlu

    31 Vergi mükellefi vardır. Bunlardan 1i mücerred 1i pir, tahmini 140 kişi nüfus eder. 6 kişi de vakıf ailesinden vardır, 30 kişi de eşleriyle küçük çocukları onlar etse, 170 kişi eder toplam nüfus …

    II. Selim Devri (1566-1574):

    -Mehmed , Hacı Ahmed oğlu (bennak)
    -Salih, Mehmed’in biraderi (çift)
    -Ali, Hayran oğlu (nim)
    -Hasan, Ali’nin oğlu (kara)
    -Hüseyin, Hasan’ın biraderi (mücerred)
    -Hayran, Hasan’ın biraderi (ma’lül)
    -Ramazan, Ali Fakih oğlu (nim)
    -Hızır, Ramazan’ın oğlu (bennak)
    -Sefer, Hızır’ın biraderi (bennak)
    -Halil, Hızır’ın biraderi (kara)
    -Bazarlu, Hızır’ın biraderi (kara)
    -Bekir, Hızır’ın biraderi (Mücerred)
    -Hızır, Ali Gazi oğlu (nim)
    -Selvihan, Hızır’ın oğlu (bennak)
    -Selimhan, Selvihan’ın biraderi (kara)
    -Orhan, Ali Gazi oğlu (nim)
    -Şaban, Orhan’ın oğlu (bennak)
    -Receb, Şaban’ın biraderi (bennak)
    -Hüsam, Şaban’ın biraderi (kara)
    -Resul, Şaban’ın biraderi (mücerred)
    -Nurullah, Mahmud oğlu (nim)
    -Bektaş, Nurullah’ın biraderi (mücerred)
    -Ali, Pir İlyas oğlu (nim)
    -Ümmet, Ali’nin oğlu (kara)
    -Yunis, Halil oğlu (nim)
    -Bayram, İbrahim oğlu (nim)
    -Turan, Turbali oğlu (bennak)
    -Mahmud, Turan’ın oğlu (kara)
    -Ahmed, Mahmud’un biraderi (mücerred)
    -Budak, Pir Ali oğlu (bennak)
    -Bayram, Mustafa oğlu (duagu: Dua okuyan kişi)
    -Mustafa, Bayram’ın oğlu (bennak)
    -Musa, Mustafa’nın biraderi (kara)
    -Ümmet, Mustafa oğlu (duagu)
    -İdris, Ümmet’in oğlu (bennak)
    -Abdi , Saltık oğlu (nim)
    -Yardım, Abdi’nin biraderi (nim)
    -Receb, Abdi’nin biraderi (kara)
    -İhtiyar, Ede oğlu (Evlad-ı Mahmud Paşa : Mahmud Paşa evladından yani vakıf soyundan)
    -Yusuf, İhtiyar’ın biraderi (Evlad-ı vakıf)
    -Mehmed, İhtiyar’ın biraderi (Evlad-ı vakıf)
    -Sevinç, Mi’mad oğlu (bennak)
    -Eymirşah, Sevinç’in biraderi (bennak)
    -Ramazan, Sevinç’in biraderi (mücerred)
    -Süleyman, Veli oğlu (nim)
    -Selman, Süleyman’ın biraderi (bennak)
    -Süleyman, Süleyman’ın biraderi (kara)
    -Hamza, Turbali oğlu (bennak)
    -Fehim, Demir oğlu (nim, türbedar: türbenin işleriyle ilgilenen kişi)
    -İsa, Fehim’in biraderi (nim, türbedar)
    -Seydihan, Fehim’in biraderi (bennak, türbedar)
    -Sefer, Fehim’in oğlu (bennak)
    -Nesimi, Pir Ahmed oğlu (nim)
    -Turbali, Nesimi’nin biraderi (bennak)
    -Turan Hacı, Halil oğlu (nim)
    -Hızır, Turan Hacı’nın oğlu (bennak)
    -Ömer, Abdullah oğlu (bennak)

    Eshab-ı Vakf Oğulları :
    -Kasım, Elvan oğlu(muhassıl)
    -Mustafa, Kasım’ın biraderi
    -Ahmed, Mübariz oğlu
    -İsa, Ahmed’in oğlu (duagu)
    -Veli, İsa’nın biraderi (muhassıl)
    -Elvan, Mübariz oğlu
    -Hızır, Elvan’ın oğlu
    -Mübariz, Hızır’ın biraderi (bennak)
    -Seferşah, Hızır’ın biraderi (bennak)
    -Şeyhi, Çelebi oğlu
    -Receb, Yollu oğlu (çift)
    -Hamza, Armağan oğlu (çift)
    -Hasan, Ali Paşa oğlu (çift)
    -Süleyman, Saru oğlu (bennak)
    -Kalender, Süleyman’ın oğlu (bennak)
    -Bekir, Yunis oğlu (evlad-ı vakf)

    57 kişi vergi mükellefidir. 5 kişi mücerred 1 kişi ma’lül (hasta), 50 aile eder, 5 ile çarpıp mücerredleri eklediğimizde 255 kişi eder. 16 kişi de Vakıf soyundan gelmektedir. yaklaşık 80 kişi … köy nüfusu 330 kişiye yakındır …

    II. Selim Devri vakıf defterinde Mahmud Paşa Köyünde türbedarların kayıtlı bulunması bu köyde bir türbenin mevcut olduğunu belirtmektedir. II. Bayezid ve Kanuni devirleri vakıf defterlerinde türbedarların bulunmaması, bize bu türbenin ya sonradan inşa edildiğini ya da türbedarlığın sonradan ihdas edildiğini göstermektedir.

    Mahmud Paşa Köyünün çeşitli vergi gelirlerinden meydana gelen senelik hasılatı, köy ile aynı adı taşıyan Mahmud Paşa Zaviyesine gelir kaynağı olarak tahsis edilmiştir. Köyün toplam vergi hasılatı II Bayezid devrinde 1.165 akçe iken, Kanuni devrinde 1.973 akçeye, II. Selim devrinde ise 2.886 akçeye yükselmiştir.

    Kaynak : Dr. Mehtap ÖZDEĞER, 15.-16. Yüzyıl Arşiv Kayıtlarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi , sayfa 410-415 .

 2. battal abi devamını getir resimlerin güzel olmus…..

 3. ŞEYMANUR ATA said

  çoook güzel olmuş devamını lütfen getirin hem köyümüzüde tanıtmış olursunuz

 4. HİLAL ÖZGÜR said

  Battal abi harika resimler çekmişsin bravo. Lütfen devamını da getir.

 5. ORÇUN said

  süper battal abi köyümüzü herkesin istediği yerden görmesi için ugrastın saol abi…..orçun türkmen.. sağıroğulları sülalesi

 6. Fatih HAN said

  ÖZLEmısım koyumu bea … resımlerı gordum fene oldum … aksam uzeerı de cok gusel oluoo bıde akşam üzeri fotosu alabilirmiyimm:P

 7. MuHaMmeD AsİlTÜRk said

  Gayet güzel olmuş.köyün içi yem yeşil olmasına rağmen dağlar bom boştu. şimdide oralar ağaçlandırılıyor.bir 10 sene sonra paşalar çok farklı bir görünüm alacak.26 nolu fotoğraf ağır tahrik içeriyor.sansürlenmesini arz ederim.hehe

 8. Ali çümen said

  Selam Battal kardeş, nasılsın ben Ali çümen önce yaptıgın site için çok teşekkürler
  emegine saglık allah senden razı olsun ben de bi paşalarlı yım ama bi türlü görmek nasip olmadı! Belki isimden tanıyanlarla hoş sohbetler ederiz sitemizde, gerçi tanıyan olurmu bilmemm ama !!
  Ben enson 4 yaşındayken götürmüşler Paşalar`a, hayal meyal hatırlıyorum herzaman paşalarlı olmaktan da onur duyuyorum heryerdede gögsümü gere gerede söylüyorum tekrar ememgine saglık selametle allaha emanet olun çalışmalarındada başarılar dilerim.
  ali-cumen@hotmail.com

 9. melike said

  waybe köyümüzün güzelligine bak war mı bu köyden güzeli

 10. erhan said

  site çok güzel battal abi köy özlemini burdan gideriyoruz
  daha fazla resim:d

 11. tan said

  siteniz çok güzel olmuş katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz bu köyümüz için gerekliydi

 12. güven izmirli said

  merhaba battal dügün resimlerine bagdaki üzümlere ve kavun resimlerine biraz daha yer ayırırsan sevinirim şimdiden teşekkürler

 13. Emre Özgür said

  Erzincan 59.Topçu Tugayından Slm lar Herkezin RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

 14. melih ergün said

  battal abi resimler çok guzel

 15. Mustafa kilinc said

  Battal dere mah. eksik

 16. ilvan duzcu said

  abi çok güzel olmuş.

 17. caglar calıskan said

  güzel derlemışşın elıne saglık

 18. Erdi Afacan said

  Battal abi eline sağlık. Burdan resimlere bakınca, sanki köyde gibi oluyoruz…

 19. hasan ali kocakulak said

  sevda yagcinin gønderdigi resim cok guzel o gunleri øzluyorum saygilar tum pasalarlilara.

 20. sevda yağcı said

  değil mi ama sene 1975 biz hayatta yoktuk ama siz büyüklerimin bu resmi görünce neler hissedebildiğini az çok tahmin ediyorum ve köyümüzün tarihini yakın takibe almayı vazife biliyorum birazda olsa size nostaji yaşatabildiysek ne mutlu bize o günleri tekrar yaşamak imkansız ama rabbim o güzel günlerin tadında gelecek günler nasip etsin hepinize saygılarımlaa

 21. necip yılmaz said

  Herkese selamlar. Mutlu yıllar dilerim …

 22. sevda yağcı said

  slm necip bey tşkler sizede mutlu yıllar

 23. Uğraş ALKAN said

  Mrh burda gerçekten geçmişe dönük resimlere bakınca gerçekten insan duygulanıyor özellikle (sevda yağcı) 1975 yılında çekilen resmi burda sitede yaytınladığı için çok mutluyum çünkü rahmetli ebemi gördüm mutlu oldum tşk ediyorum

 24. ramazan cırık said

  Güzel köy, ama bizim ki daha güzel; Kaykıllı Köyü.

 25. MEHMET ALİ KAYA(HOCA) said

  köyüm köyüm güzel köyüm… ŞAFAK 12:)

 26. Nayif soydan said

  Nuri aslan benim asker arkadaşım telefonunu rica decem benim cep numaram 05358368782 ve 05052933079yeşiltepe

 27. serap caliskan koc said

  photoraflar icin cok tesekuler cok guzel.elerinize saglik. bakinca gitmis kadar oluyor.

  • Ismail CAM said

   Gerci bana düsmez ama samimiyetinize siginarak söylüyorum,photorag degi,dogrusu fotograf olacak:)Selamlar…

   • serap caliskan koc said

    tesekurler ismail abi, birazi fransizca birazida turkce iste…slm

 28. Ömür Bilgi said

  Nazif Soydan; Nori Arslan´ın ara adı mı ?

 29. Tamer ÇİFTCİ said

  Battal ellerize sağlık gerçekten emek gerektiren bir işi gönüllü olarak yapmanız saygı duyulacak bir durum, sizi gönülden tebrik ediyorum,

 30. fehmi öztürk said

  BENİM KÖYÜM GÜZEL KÖYÜM
  Çevresi dağlarla kaplı
  Her dağın hikayesi farklı
  İçinde bir yürek saklı
  Benim köyüm güzel köyüm

  Kucaklar gelenleri
  Ayırmaz sevenleri
  Hor görmez hic kimseyi
  Benim köyüm güzel köyüm

  Köylerin en güzeli
  Kekik kokar tepeleri
  Huzur dolu her bir yeri
  Benim köyüm güzel köyüm

  Ana gibi yakın buldum
  Hamur idim ekmek oldum
  Hasretinle yandım durdum
  Benim köyüm güzel köyüm

  Aşık durmadan derdini söyler durur
  Dermansa ona kavuşmaktır
  İçinde sönmeyen alev ateşini
  Onun gözelllğinle söndürmektir

  Benim köyüm güzel köyüm
  Derdime derman köyüm
  Adına şanına layiksin
  PAŞALARDIR BENİM KÖYÜM,

  FEHMi ÖZTÜRK

 31. uğraş said

  DOSTLUK
  Ne kadar güzel bir kelime
  Ne kadar anlamı geniş.insan isterse içine neler sığdırabilir
  Kurması o kadar zor bitirmesi o kadar kolay
  Dost paylaşır dost ortak olur
  Dost güler tabii dost ağlar
  Kiminle dost dediği insanla
  Dost yoldaş olur yola çıkar
  Dost dert dinler derman olur
  Dost sır saklar sırdaş olur
  Dost gündüz gece ayırmaz zaman zemin gözetmez
  Uzak yakın ölçü koymaz
  Dost yanında sağında solunda yada arkanda değildir
  Dost gönlündedir
  Dost gönül alandır
  Dost gönül verendir. karşılıksız
  Dost kırık bir merdivene basamak olur dost için
  Dost kış günü açan bir gül olur gönlü yorguna
  Dost sahralarda leyla olur mecnuna
  Susamış gönüllere çağlayan bir dere
  Bitmeyen acılara çare.
  Dost ve dostluk için çok söze gerek yok
  Dostluk anlatılmaz yaşanır
  son söz
  Dost gülerken değil AĞLARKEN BELLİ OLURMUŞ

 32. uğraş said

  Mrh burda gerçekten geçmişe dönük resimlere bakınca gerçekten insan duygulanıyor özellikle (sevda yağcı) 1975 yılında çekilen resmi burda sitede yaytınladığı için çok mutluyum çünkü rahmetli ebemi gördüm mutlu oldum tşk ediyorum.

 33. uğraş said

  Mrh burda gerçekten geçmişe dönük resimlere bakınca gerçekten insan duygulanıyor özellikle (sevda yağcı) 1975 yılında çekilen resmi burda sitede yaytınladığı için çok mutluyum çünkü rahmetli ebemi gördüm mutlu oldum tşk ediyorum….

 34. MUHAMMED MUSTAFA ERDOĞAN said

  SERKAN DEMİREL´E BİLGİLERİNDEN DOLAYI, ARKIN DUZCU´YA DA FOTOLARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. HE BATTAL SANA DA TEŞEKKÜRLER, SENİ UNUTMUŞ DEĞİLİZ; BU SİTENİN KURUCUSU OLARAK 🙂
  BÖYLE BİR SİTENİN OLMASI ÇOK GÜZEL, EMEĞİNE SAĞLIK.
  FOTOĞRAFLARIN HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL…
  SİZLERİ BİLMEM AMA KÖYÜMÜZ ÇOK GÜZELL..
  DEĞERİNİ BİLMEMİZ LAZIM.

 35. Kutlay Seker said

  mrb. Arkın seni tanımıyorum, ama güzel resimler cekip atmışsın. Köyümüze yıllardır gelemiyorum, ama bir nebze de olsa resimler beni eskilere götürüyor. Siteye attıgın resimler icin teşekkür ederim .
  Kutlay şeker – Kırıkkale

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: