* PAŞALAR KÖYÜ WEB SAYFASI *

! PAŞALARLILARIN iNTERNETTEKi BULUŞMA NOKTASI !

Seçimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Posted by BATTAL YILMAZ 18 Mart 2009

29 mart seçimi saat 8:00 de başlayıp saat 17:00 `de bitecektir . Biz Paşalarlılar olarak sadece muhtarımızı seçmek için oy kullanmayacağız ; Köyler için çook önemli olan ” iL GENEL MECLiSi ” ne de oy vereceğiz . .

il genel meclisinin , milletvekillerinden farkı : daha çok yatırım yönünden yetkileri vardır . Oy verdiğiniz partinin il genel meclisi üye listesi ve sıralamasına dikkat etmeliyiz ; iş yapmayacak 😀 yiyici adamlar 😀 varsa : onlara oy vermemeliyiz . il Genel Meclisi ; hesaplı veya hesapsız olarak paranın nereye nasıl harcanacağına karar verir. Bu yüzden bu konuda ciddi araştırma yaptıktan sonra oy vermek lazım . Desteklediğimiz partimizin seçmiş olduğu il Genel Meclisi adaylarını degil de , köyümüze ve ilimize en faydalı hizmetleri getirebilecek üyeleri gözönüne alarak seçmeliyiz ! Parti gözekmezsizin oy vermeliyiz…

Haberin devamında ” il Genel Meclisi ” nin görevleri ve ” Seçim`de Oy kullanırken bilinmesi gerekenler ” konularını içeren bilgilendirici yazıları görebilirsiniz ! !

OY VERME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1. Seçim hangi saatler arasında yapılacak?
pazar günü, sabah saat 08.00-akşam saat 17.00 arasında oy kullanılacak.

2. Peki ya 17.00’den önce sandık başına gelmişsem, ama sıra bana gelmemişse?
O zaman oyunuzu kullanırsınız. Saat tam 17.00’de Sandık Kurulu Başkanı bekleyenlerin kimliklerini tespit eder, sırayla oy kullanmalarını sağlar. Ama saat 17.00’den SONRA sandığa gelirseniz, oy kullanamazsınız.

3. Oy kullanmak için ne gerekiyor?
Yanınızda seçmen bilgi kağıdınız ve bir kimlik kartınız olması gerekiyor. Seçmen bilgi kağıdınızı kaybettiyseniz ya da unuttuysanız, ama seçmen listesinde adınız varsa yine oy kullanabilirsiniz. Ama kimlik belgesi taşımanız zorunlu.

4. Her tür kimlik belgesi geçerli mi?
Hayır, dikkat! Sadece şu belgeler, Sandık Kurulu tarafından kabul edilecek: Nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, trafik ehliyeti.

5. Okuma-yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak?
Okuma-yazma bilmeyen bir seçmene başka bir seçmenin yardım etmesi yasak. Bu seçmenler Sandık Kurulu Başkanı’na başvururlar. Başkan pusulanın üzerindeki siyasi parti amblemlerini, isimleri seçmene anlatır. Bu bilgilerle kapalı oy verme yerine giren seçmen oyunu kullanır.

6. Özürlüler nasıl oy kullanacak?
Görmeyenler, felçliler, ellerini kullanamayanlar vb. oy kullanacakları sandıkta bulunan akrabalarından, dostlarından birinin ya da herhangi bir seçmenin yardımıyla oy kullanabiliyor. Ama bir seçmen sadece bir özürlüye yardım edebiliyor. Yardım eden seçmenin adı ve soyadı tutanak defterine yazılarak imzası alınıyor.

7. Hastalar sırada bekleyecek mi?
Hastalar, gebe kadınlar ve özürlüler, sandık başında kuyruk da olsa beklemeden oy kullanabilirler.

8.Gizli oy ilkesinin çiğnenmesi nasıl engelleniyor?
Seçimler, demokrasinin gereği olarak ??gizli oy, açık tasnif?? yöntemiyle yapılıyor. Bunun sağlanması için seçmenin oyunu tek başına kullanması gerekiyor. Sandık Kurulu’ndan zarf ve birleşik oy pusulasını alan bir seçmen, oyunu kullanmadan önce başka bir yere gidemez, başka bir kimseyle konuşup danışamaz; hemen KAPALI oy verme yerine girmeli ve oyunu kimse görmeden kullanmalı, zarfını kapatmalı ve kapalı zarfı sandığa götürmelidir. Kapalı oy verme yerinde bulunduğunuz sürece hiç kimse oraya giremez. Ama saatlerce de orada durup düşünemezsiniz tabii! Kurul Başkanı sizi uyarır…

9. Sandık Kurulu nedir ne yapar?
Sandık Kurulu özel olarak bu seçimlerde 1 başkanla 7 üyeden oluşuyor. (Normalde 1 başkan, 6 üye). Eğer bütün üyeler gelmezse, sandık kurulu başkanı oradaki seçmenlerin arasından gereken sayıda kişiyi kurulda görevlendiriyor. Her sandıkta bütün bilgilerin yazıldığı bir tutanak defteri bulunuyor. Seçmenlerin kurallara göre oy kullanmalarını sağladıktan sonra, oyları saymak ve dökmek de onların görevi.

10. Biz oyumuzu kullandıktan sonra neler oluyor?
Akşam saat 17.00’de seçim bittikten sonra, önce kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar sayılıyor, paketleniyor, mühürleniyor, oylamada kullanılan mühürle birlikte bir zarfa konuluyor, Sandık Kurulu mührüyle mühürleniyor, bir torbaya konulup torbanın ağzı kapatılıyor.

11. Oylar nasıl sayılıyor?
Sandıklar tek tek açılıyor. Çıkan zarflar ve sayıları, tutanağa geçiriliyor. Zarfların sayısıyla oy veren seçmen sayısı karşılaştırılıyor. Eşitse, bu defa önce geçersiz zarflar kontrol ediliyor. Geçersiz olanlar sayılarak paketleniyor, paket mühürleniyor.

12. Zarflar seçmen sayısından fazlaysa?
Diyelim ki seçmen sayısından fazla 5 zarf var. Kurul Başkanı zarfların arasından rastgele beş zarf seçer; içini açmadan hemen yakar.

13. Tartışma yaratan oy pusulaları ne yapılıyor?
Tartışmaya yol açacak (geçersiz olduğu düşünülen) oy pusulaları bir tarafa ayrılır, Sandık Kurulu bunları yeniden gözden geçirir, hesaba katıp katmayacağına karar verir. Geçersiz kabul edilenler sayılır, paketlenir, mühürlenir, torbaya konur. Geçerli tüm oy pusulaları sayım ve döküm cetveline geçirilir.

14. Geçerli oylar ne olur?
Sayılır, dökülür, cetvel hazırlanır, sayımla ilgili bütün kağıtlar, belgeler ayrı ayrı paketlenir, mühürlenir, torbaya konulur, torbanın ağzı mühürlenir, başkan ve üyeler imzalar. Sonra bu torba, kurayla belirlenen en az iki üye tarafından en kısa zamanda İlçe Seçim Kurulu Başkanı’na teslim edilir.

15. Parti müşahidi nedir?
Parti müşahitleri (gözlemcileri) hangi partinin gözlemcisi olduğunu yazılı bir belgeyle kanıtlarlar. Sandık başındaki bütün işlemleri izlerler, itiraz, şikayet edebilirler. Sayım yapılırken bulunurlar, oy pusulalarını isterlerse görebilirler. İş bittikten sonra Sandık Kurulu bir tutanak özeti hazırlar, imzalar, mühürler ve onlara verir. Müşahitler isterlerse torbayı taşıyan sandık kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu’na kadar gidebilirler.

İTİRAZ HAKKIMIZ

Bütün seçmenler ve parti müşahitlerinin sandık alanında gördükleri yasal olmayan uygulamaları şikayet etme ve itiraz etme hakkı var. Sandık kurulu da hata yapabilir. Şikayet hemen, oy verme süresi bitmeden önce sözlü olarak (ya da yazılı olarak) iletilmeli. Sözlü şikayetler, mutlaka tutanak defterine geçirilip, şikayet eden kişi tarafından imzalanmalı. Sandık Kurulu şikayeti reddederse, isteyen buna yine itiraz edebilir, itirazını yine Sandık Kurulu’na, ya da İlçe Seçim Kurulu’na yapabilir.

SEÇİM CEZALARI

Oy kullanmayan seçmenlerin adına oy atanlar: 3-5 yıl hapis.

İki sandıkta birden oy kullananlar: 3-5 yıl hapis, ağır para cezası.

İtiraz ve şikayetleri tutanağa geçirmeyen Sandık Kurulu üyeleri: 1 yıla kadar hapis.

Seçim sonuçlarını değiştirmeye, kalkan, tutanakları tahrif edenler: 5-8 yıl ağır hapis.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ?

Sandık Kurulu tarafından verilen orijinal oy pusulası dışındaki oy pusulaları.

Üzerinde seçmenin adı, imzası vb. bulunan oy pusulaları. l Sandık Kurulu’nun mührünü taşımayan oy pusulaları.
Hiçbir yerine EVET mührü basılmamış ya da birden fazla partiye EVET mührü basılmış oy pusulaları. (Aynı partiye ayrılmış daireye birden fazla EVET mührü basılmışsa, oy geçerli.)

Zarfın içine oy pusulası dışında başka bir kağıt konulmuşsa, o oy pusulaları. (EVET mührü ya da Sandık Kurulu’nun mührü pusulanın diğer bölgelerinde iz bırakmışsa bile oy pusulası geçerli.)

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ?

Seçmenlere verilen zarfların üzerinde iki mühür bulunmalı. Bunlardan biri İlçe Seçim Kurulu’nun, diğeri ise Sandık Kurulu’nun mührü. Bunlardan biri eksik olursa o zarf geçersiz.Ayrıca seçmenin adını belli edecek bir işaret varsa, o zarf geçersiz.

İl Genel Meclisi

İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre İldeki seçmenler tarafından oluşmaktadır. Başkanlık Divanı olarak; İl Genel Meclisi Üyeleri arasından iki yıl görev yapmak üzere gizli oyla Meclis Başkanı, Birinci ve İkinci Başkan Vekilleri ile ikisi yedek olmak üzere dört Katip Üye seçilir. Bu ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı ise, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapar.

il Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri;

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak, borçlanmaya karar vermek, bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, şartlı bağışları kabul etmek, vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan Özel İdare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek, diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemektir.

Reklamlar

2 Yanıt to “Seçimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”

 1. Hürriyet Avcı said

  BATTAL GERÇEKTEN GEREKLİ OLAN BİLGİLERİ VERMİŞİN TEŞEKKÜRLER.

 2. Serkan Demirel said

  ÇOK ÖNEMLİ BİR UYARI

  BU SEÇİMLERDE “YÜKSEK SEÇİM KURULU” BİR GARABETE İMZA ATARAK KİMLİK KARTLARINDA TC KİMLİK NUMARASI OLMAYANLARIN OY KULLANAMAYACAĞINI AÇIKLADI. üSTELİK BU AÇIKLAMA SEÇİME 15 GÜN KALDIĞINDA YAPILDI. ŞU ANDA OY VERME YAŞINDA OLAN 3.5 MİLYON İNSANIN TC KİMLİK NUMARALARININ NÜFUS CÜZDANLARINDA OLMADIĞI BELİRTİLİYOR. HER NEKADAR SON BİR HAFTA İÇİNDE 950 BİN KİŞİ NÜFUS CÜZDANINI DEĞİŞTİRMİŞ OLSA DA ÖZELLİKLE KIRSAL KESİMLERDE YSK NIN ALDIĞI BU KARARDAN HABERİ OLMAYAN BİR ÇOK VATANDAŞ VARDIR. EN AZINDAN DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ KIŞ ŞARTLARI BÖLGEMİZDE YAŞANMIYOR. ORDA BİR ÇOK KÖY YOLU TAMAMEN KAPALI VEYA ULAŞIM ÇOK ZOR OLDUĞU İÇİN BİRÇOK İNSAN OY KULLANAMAYACAK.
  ZATEN 5 YILDA BİR HALKIN NE DÜŞÜNDÜĞÜ SORULUYOR. BU ŞANSI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMEK, OYUMUZA VE DEMOKRATİK TERCİHİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR. BU YÜZDEN HER İKİ MUHTAR ADAYIMIZA DA ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJIM VAR :

  KÖYDE AŞAĞI YUKARI KİMİN KİMİ DESTEKLEYECEĞİ BİLİNİYORDUR. GEREKİRSE KAPI KAPI DOLAŞILARAK VEYA MUHTARLIKTAN ANONS EDİLEREK TC KİMLİK KARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ SAĞLANSIN. BEN GEBZEDE SEÇİM GÖREVLİSİYİM. KÖYLERE GÖREVLİ GİDEN ARKADAŞLARA BİLE TC KİMLİK NUMARISI OLMAYANLARA OY KULLANDIRTMAYACAKSINIZ DİYE SIKI SIKI TEMBİH EDİYORLAR. NASIL OLSA KÖYDE HERKES BİRBİRİNİ TANIYOR DİYE DÜŞÜNMEYİN. MUHTAR ADAYLARIMIZ DA SON GÜN KENDİLERİNİ DESTEKLEYEN KİŞİLERİN OY KULLANAMAMASI YÜZÜNDEN BÜYÜK BİR ŞOK YAŞAYABİLİR, BEKLEMEDİKLERİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR.

  AYRICA YAZIMI OKUYAN VE OYLARINI KÖY DIŞINDA KULLANACAK OLAN TÜM KÖYLÜLERİME SESLENİYORUM. HERHANGİ BİR RESMİ KİMLİK BELGESİ ÜZERİNDE (NÜFUS CÜZDANI,PASAPORT, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI) TC KİMLİK NUMARI OLMAYANLAR OY KULLANAMAYACAKLAR. BU SEÇİMLER İÇİN BÜYÜK OYUNLAR DÖNÜYOR. ÖZELLİKLE ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ SEÇİMLERİN TARTIŞMALI HALE GELMESİ İÇİN BU YÖNDE BİR KARAR ÇIKARTTI YÜKSEK SEÇİM KURUMUNA. LÜTFEN DEMOKRASİYE, SEÇME HAKKIMIZA, OYUMUZA SAHİP ÇIKALIM…

  SAYGILARIMLA…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s